DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü Yenice - Özal - Pirinçlik Taşkın Koruma Rehabilitasyonu

1998 sel felaketinde hasara uğrayan Yenice ilçesinin içinden geçen Araç Çayı’nın Yenice ilçe merkezinde fore kazık ve beton duvar ile yapılan selden koruma amaçlı nehir ıslahı.

Tamamlanan Projeler | DSİ

DSİ Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü Günyurdu (Bakraş) Barajı İnşaatı

1250 hektar alanı sulayacak 45 mt. yüksekliğinde 320 mt. kret uzunluğunda olan 2.500.000 m3 dolgu hacimli baraj yapım işi.

Tamamlanan Projeler | DSİ

DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü Devrek 2, 3 Taşkın Tesisleri Rehabilitasyonu

1998 sel felaketinde hasara uğrayan Devrek ilçe merkezinin fore kazık ve beton duvar ile Devrek Çayı’nın ıslahı.

Tamamlanan Projeler | DSİ

DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü Devrek (Eğerci - Gökçebey) Rehabilitasyonu

1998 sel felaketinde hasara uğrayan Devrek ilçe merkezinin fore kazık ve beton duvar ile Devrek Çayı’nın ıslahı.

Tamamlanan Projeler | DSİ

DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü Bartın Kozcağız-Hasankadı Yol İnşaatı

Bartın ili Kozcağız-Hasankadı yolunun 29,4 km.’lik kısmının altyapı ve üstyapı işlerinin yapım işi.

Tamamlanan Projeler | DSİ

DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğü Sinop Saraydüzü Barajı İnşaatı

Asarcık Çayı üzerinde inşa edilen, 290 mt. kret uzunluğunda temelden 74 mt. yüksekliğinde, 4.200 hektar sulama alan kapasiteli 470 mt. uzunluğunda derivasyon tüneli olan ve 3.000.000 m3 dolgu hacimli sulama amaçlı baraj yapımı. (SUTA İnşaat ile ortak girişim olarak yapılmıştır.)

Tamamlanan Projeler | DSİ

DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü Boztepe (Recai Kutan) Barajı - Malatya

Kuruçay Deresi üzerinde 86 mt. yüksekliğinde 852 ve 340 mt. uzunluğunda 2 kretli, 200.000.000 m3 su hacimli, 7.500.000 m3 dolgu kapasiteli 20.000 hektar sulama amaçlı baraj yapım işi.

Tamamlanan Projeler | DSİ

DSİ Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü Gökpınar Sulaması ve Hacılar HES İnşaatı

Gökpınar Gölü’nden ana iletim kanalı ile 5 m3/sn suyun 32 km’sinde Hacılar HES’e aktarılması ile yıllık 15 MW enerji üretimi, 100 km uzunluğunda ana kanal ve 6061 hektar alanının sulaması amaçlanan regülatör, 5 adet tünel, 5 adet sifon, duvarlı kanal ve trapez kanal imalatından oluşan sulama ve HES iletim kanalı yapımı.

Devam Eden Projeler | DSİ

DSİ Genel Müdürlüğü Diyarbakır 10. Bölge Müdürlüğü Silvan İsale Tüneli

TBM (Tünel açma makinası) ile Silvan Barajı’ndan Silvan Ovası’na aktarılacak suyu 7.80 m. çapında 20.420 m. uzunluğunda iki adet tünel ile ovayı suyla buluşturacak 21. yüzyıl projesi. (Yertaş İnşaat ile ortak girişim olarak yapılmaktadır.)

Devam Eden Projeler | DSİ